Herman Brusselmans in DOL

DOL 1 - 16 maart 1990

Republikeins, Provocerend, Immoreel weekblad vol slechte wil.


DOL, het weekblad uitgegeven door De Dolle Morgen, onder redactie van Jan Bucqouy. Telkens 24 bladzijden op A3 formaat. Het nummer 0 kwam uit op 9 maart 1990, met vermelding 'Gratis nummer - Eerste druk: 17.000 exemplaren'. Van Herman vinden we hierin elke week 'Het mooiste dagboek ter wereld'. Ook kunnen we Herman nog terug vinden in de andere strips, zoals hier in 'Het sexuele leven van Boudewijn'

DOL 2 - 23 maart 1990

De laatste bladzijde van nummer 2 is trouwens een paginagrootte advertentie voor 'Vlucht voor mij'. Verder zijn er onder meer bijdragen van Pirana, Charles Bukowski, Jacob Knödel, Marc Baerts, Vuillemin, Choron, Reiser, en natuurlijk van Jan Bucqouy himself. Herman werkt mee aan de eerste 4 nummers van dit blad.


This page was created by Erik 'PalmBoy' RAEYMAEKERS

created on 02-09-2005 - last updated on 03-03-2007

You're visiter number since 02-09-2006