Ex-Collega


Ik heb iets met ex-en. In 1995 – een goed wijnjaar naar het schijnt – wijdde ik er – neen-neen: ik ben geen pastoor of anderszins religieus bezeten mens die zoals Johannes De Doper destijds heidenen, ketters of ander gespuis wijdde en omdoopte tot brave zieltjes – een gans boek aan, onder de welluidende en spraakmakende titel ‘ex-schrijver, ex-minnaar, ex-drummer’. Ik wou er toen ook nog een vierde luik aan toevoegen – ex-collega – maar de eigenwijze uitgever weigerde dit pertinent om de goede reden dat zijn voorraad goedkoop papier op was en het toch wel heel bizar zou zijn van een boek uit te brengen waarvan een vierde deel op ander papier zou gedrukt zijn. Om diezelfde reden heeft hij mij trouwens verboden om al te veel aandacht te besteden aan de literaire kwaliteit van voormeld onvolprezen meesterwerk, omdat dit wellicht zou nopen tot één of meerdere bijkomende herdrukken en ook daarvoor uiteraard geen goedkoop papier meer voorhanden was. Niet mis te verstaan dat zo’n karbonkel als Helmut Lotti meer CD’s verkoopt dan ik boeken natuurlijk. Na dit voorval stond ik op het punt om een vijfde deel aan dit boek toe te voegen – ex-uitgever – maar dit gegeven plaatste mij dan weer voor de verscheurende keuze om te beslissen of ik de hoofdstukken van dit nieuwe boek zou noemen naar de gelijknamige mekaar in de tijd opeenvolgende personages – te weten de rist ex-uitgevers die intussen al de gelegenheid hadden gehad om mijn onovertrefbaar schrijverstalent te mogen verzilveren – dan wel of ik deze alfabetisch zou rangschikken en zo de reële zich in de tijd voorgedaan hebbende opeenvolging enige vormen van geweld zou aandoen.

Nu heb ik in wezen niks tegen geweld en ook niks tegen Helmut Lotti, al heeft hij wel een smoel om op te kloppen, al was het maar omdat hij er uitziet alsof hij zijn tanden driemaal daags elektrisch poetst met AQUAFRESH. Ik HAAT mensen die hun tanden poetsen met AQUAFRESH, zeker elektrisch. Geef mij maar COLGATE. Zijn eerste ex is dan weer een ander paar mouwen. De aandachtige lezer en Lotti-fan zal het zonder twijfel zijn opgevallen dat ik zonet schreef: zijn EERSTE ex. Welja, beste lezers en fans, mij valt de primeur te beurt om te verkondigen dat onze Helmut niet aan zijn eerste proefstuk toe is. Maar daarover meer in mijn nieuwe roman ‘Zeg niet Kohl, maar Lotti’, waarvan u zich dit najaar wellicht een gehandtekend ex-emplaar op de Boekenbeurs kunt aanschaffen. MET gratis CD trouwens van Helmut. Kohl wel te verstaan. Want u wist het of wist het niet, maar deze ex-bondskanselier heeft gekozen voor een nieuwe blitzcarrière en is kortelings ook in onze Vlaamse feesttenten te aanschouwen, samen met Johan Sauwens – ex-minister - en Filip Dewinter, alwaar zij het nog ongekend maar niettemin nu al in de Top Tien verwachte schlagernummer zullen brengen ‘drei kleine Schwarzkopfen’. Zoals u wellicht al bevroedde zal een trailer van dit nummer ook gebruikt worden als achtergrondmuziek bij de promotie van het laatste nieuwe haarproduct van de gelijknamige multinational. Succes verzekerd.

Zelf heb ik nooit iets met die ex-en van Lotti gehad. Te kleine loezen. Wat niet van die van Isabelle A kunnen gezegd worden. Toen Willy destijds nog ‘met haar was’ – zoals dat heet - durfde ze terwijl wel eens bij mij binnenwippen om zich wat te verkwikken. Want geef nu toe: heler dagen met zo’n zeikerd als Willy Sommers samenhokken, daar wordt een mens niet goed van. Het gedacht alleen al. De Willy bracht er naar het schijnt ook niet veel van terecht, heb ik mij laten vertellen. Ik vind dat ge hem dat niet moogt kwalijk nemen: hij voert zijn nummers tenminste consequent met dezelfde kwaliteit op, zowel op als naast het podium.

Zo ziet ge maar: springen op het podium kan ernstige gevolgen hebben voor de potentie. Tafelspringen ook trouwens. Maar weinigen die het weten, aan het aantal tafelspringers te zien die ik gekend heb tijdens mijn korte doch niettemin schitterende carrière als ex-ambtenaar bij het ministerie. Het moet gezegd: ze hebben daar een goede conditie op het ministerie.


Met dank aan Herman Brusselmans Junior

This page was created by Erik 'PalmBoy' RAEYMAEKERS

created on 14-07-2002 - last updated on 14-07-2002